Beste Lezer,

 

Inspectie & Consultancy Oost is een nieuw bedrijf dat zich bezighoudt met het begeleiden en adviseren van bedrijven in de metaalindustrie en van gebruikers van drukapparatuur. 

Naast begeleiding bestaat ook de mogelijkheid inspecties uit te laten voeren bij leveranciers volgens de geldende codes en/ofbedrijfsspecificaties.

Door de vele wijzigingen in onze wetgeving moeten veel bedrijven zich momenteel bezighouden met randverschijnselen die niet direct met het fabriceren van 

het product te maken hebben. Het bijkomende papierwerk om te voldoen aan de wetgeving en/of norm kunnen voor een aanzienlijke extra werkdruk zorgen. 

Voor veel bedrijven is het werken met wet- en regelgeving geen dagelijks bezigheid waardoor men veel energie moet steken om op de hoogte te blijven. 

Door jarenlange ervaring kan Inspectie & Consultancy Oost u daarmee helpen, denkt u hierbij bijvoorbeeld aan begeleiding tijdens keuringen door klanten en/of keuringsinstantie(s), 
aan het verbeteren van het kwaliteitsproces of het behalen van de benodigde certificering. 

Hebben medewerkers ondersteuning nodig in het vinden van de juiste weg of blijft het voor hen moeilijk om de juiste code of norm te hanteren? Het zijn allemaal zaken die u kunt uitbesteden aan Inspectie & Consultancy Oost. 

Het is voor u een uitdaging uw proces te verbeteren en voor mij een uitdaging u hierbij te

Dear Reader,

 

Inspectie & Consultancy Oost is a new company involved in guiding and advising companies in the metal industry and of users of pressure equipment. 

In addition to guidance, it’s also possible to have inspections performed at suppliers, according to the applicable codes and / or Client specifications.

Due to the many changes in our legislation, companies are currently involved in secondary phenomena that are not directly related to product manufacturing. The additional paperwork to meet the legislation and / or codes, may cause significant additional work load. 

For many companies, working with law and legislation is not something they do everyday, due to which they have to invest a lot of energy to stay up-to-date. 

Due to years of experience, Inspectie & Consultancy Oost can help you with this, for instance through guidance on inspection by clients and / or inspection agency(/agencies), improving the quality process or achieving the required certification. 

Do your employees require support in finding the right way or can’t they find a way to use the proper code or norm? These are all things you can outsource to Inspectie & Consultancy Oost. 

 

 

For you, it is a challenge to improve your process and for me the challenge is to aid you in this with advice!